Wedstrijdreglement clubcompetitie

1. Data: 29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli 2021
2. Deze  wedstrijd is alleen voor leden van hsv. Maurits
3. Wedstrijdtijden voor alle genoemde data van 9 tot 14 uur
4. Van de uitslagen van de vier wedstrijden tellen voor de einduitslag alleen de beste  drie resultaten mee.
5. Hengellengte maximaal 10 meter; inclusief lijn maximaal 15 meter
6. Hengellengte is cuplengte
7. Alleen vaste hengel toegestaan
8. Max. 1000 gr. gebruiksklaar voer (incl. granen en zaden en pellets)
9. Max. 0.5 liter maden en/of casters of combinatie hiervan
10. Verse de vase, tubifex, wormen, gekleurde wormen of nabootsingen hiervan  in welke vorm dan ook verboden, alsook duivenmest. Het gebruik van aardappels en voeders die gevaarlijke stoffen bevatten, is verboden.
11. Karper, paling, snoek, snoekbaars tellen niet mee
12. De visser dient persoonlijk de gevangen vis ter weging aan te bieden aan de weegploeg
13. De visser dient minimaal twee leefnetten bij zich te hebben; het maximale gewicht aan gevangen vis per leefnet is 15 kg; alle gewicht hier boven wordt als niet gevangen beschouwd. Zit er meer dan 20 kg in het leefnet, dan wordt het hele leefnet als niet gevangen beschouwd
14. De wedstrijdcommissie kan de hoeveelheid voer controleren
15. Elke overtreding van de reglementen leidt tot uitsluiting
16. Indien nodig beslist de wedstrijdcommissie
17. Persoonlijk inschrijven en betalen in de kantine vanaf 2 januari 2021 tot  en met  zondag 23 mei 2021 sluitingstijd kantine; inschrijfgeld € 20,00 voor de vier wedstrijden
18. Er kunnen maximaal 24 inschrijvers deelnemen
19. Prijzen zijn waardebonnen (1 op 2)
20. Afmelden voor het verstrijken van de inschrijftermijn geeft recht op teruggave van het inschrijfgeld; afmelden in de kantine
21. Loting vanaf 07.30 uur in de kantineterug naar wedstrijdprogramma