Wedstrijdreglement clubwedstrijd


1. Datum: 14 mei 2022
2. Deze wedstrijd is alleen voor leden van hsv. Maurits
3. Wedstrijdtijden: van 9 tot 14 uur
4. Hengellengte maximaal 10 meter;  inclusief lijn maximaal 15 meter
5. Hengellengte is cuplengte
6. Alleen vaste hengel toegestaan
7. Max.1000 gr.gebruiksklaar voer (incl. granen, zaden en pellets)
8. Max. 0.5 liter maden en/of casters of combinatie hiervan
9. Verse de vase, tubifex, wormen, gekleurde wormen of nabootsingen hiervan  in welke vorm dan ook verboden, alsook duivenmest. Het gebruik van aardappels en voeders die gevaarlijke stoffen bevatten, is verboden.
10. Karper, paling, snoek, snoekbaars tellen niet mee
11. De visser dient persoonlijk de gevangen vis ter weging aan te bieden aan de weegploeg.
12. De visser dient minimaal twee leefnetten bij zich te hebben. Het maximale gewicht per leefnet is 15 kg. Al het gewicht hierboven wordt als niet gevangen beschouwd.
Zit er meer dan 20 kg in het leefnet, dan wordt het hele leefnet als niet gevangen beschouwd
13. De wedstrijdcommissie kan de hoeveelheid voer controleren
14. Elke overtreding van de reglementen leidt tot uitsluiting
15. Indien nodig beslist de wedstrijdcommissie
16. Persoonlijk inschrijven en betalen in de kantine vanaf  8 januari 2022  tot  en met zondag  8 mei 2022 sluitingstijd kantine; inschrijfgeld bedraagt  € 10,00 per persoon
17. Maximaal 24 inschrijvers kunnen meedoen
18. Prijzen zijn waardebonnen (1 op 2)
19. Afmelden voor het verstrijken van de inschrijftermijn geeft recht op teruggave van het inschrijfgeld; afmelden in de kantine 
20. Loting vanaf 07.30 uur in de kantine.terug naar wedstrijdprogramma