Wedstrijdreglement karperkoppelmarathon
Eerste halve finale
1.Datum: van vrijdag 14 april 18 uur tot zondag 16 april  2023 9 uur; dit geldt als de eerste halve finale
2.Alleen voor leden van hsv. Maurits; inschrijving is mogelijk voor de eerste OF de tweede halve finale, niet voor beide.
3.Minimumleeftijd is 12 jaar
4.Hengelkeuze is vrij
5.Maximaal 4 hengels per koppel
6.Max. 6000 gram gebruiksklaar voer incl. aas per koppel
7.Verboden te voeren/vissen met aardappel, broodkorst, drijvend aas; verse
de  vase, tijgernoten, gekleurde maden en wormen zijn ook verboden. Boillies zijn  toegestaan
8.Verboden te vissen met: meer dan een (1) onderlijn, drijvend aas, haakmaat groter dan 6 en/of werpgewicht zwaarder van 50 gram
9.Gebruik van onthaakmat en deugdelijk schepnet is verplicht; eveneens is het gebruik van ontsmettingsmiddel verplicht
10.Gevangen karper wordt door de visser van de haak ontdaan en in het
 leefnet in het water gehouden totdat een lid van de wedstrijdcommissie
de vis weegt en terugzet
11.Er wordt op gewicht gevist
12.Deelnemers dienen tijdens het vissen en drillen op hun visplaats (bolder)
te  blijven
13.Deelnemers dienen in hun  eigen denkbeeldige vak te vissen
14.Na loting is de visplaats alleen toegankelijk voor deelnemers en wedstrijdcommissie
15.Hulp van derden is na de loting, voor en tijdens de wedstrijd niet meer
toegestaan (zie onder)
16.De wedstrijdcommissie kan de hoeveelheid voer controleren en heeft het recht te controleren op naleven van het hele reglement 
17.In alle gevallen geldt het vijverreglement; de commissie controleert
steekproefsgewijs
18.Elke overtreding van het reglement leidt tot uitsluiting
19.Indien nodig beslist de wedstrijdcommissie
20.Inschrijven? In de kantine van hsv. Maurits op een nader aan te geven zaterdagmorgen
21.Maximaal 8 koppels
22.Aangemeld en toch niet meedoen? Je hebt dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld
23.Loting om 17 uur uur op vrijdag 14 april  in de kantine
24.


25.
Overmatig gebruik van alcohol en  gebruik van enige vorm van drugs is verboden en leidt tot uitsluiting

De eerste vier koppels van de uitslag plaatsen zich voor de finale in septemberVoor deze wedstrijd gelden enige bijzondere bepalingen:

*    In verband met het doorvissen gedurende de nacht is het gebruik van een
      hoofdlamp/hoofdlicht aan te bevelen
*    Voor jeugdigen tussen 12 en 15 jaar is nachtelijk gezelschap door ouder(s)
      toegestaan
*    Na 16 uur op vrijdag en zaterdag is de vijver niet meer toegankelik voor
      anderen dan vissers en wedstrijdcommissie (uitgezonderd bovenstaande
      bepaling)
*    In de nacht is bescherming door tenten (zonder vast grondzeil) mogelijk
*    Tijdens de gehele activiteit wordt aan de vijver en het gebied eromheen
      gesurveilleerd door vrijwilligers, die de orde bewaken en letten op het strikt
      naleven van de reglementen

terug naar jaarprogramma