Wedstrijdreglement koppelwedstrijd

1. Datum: 12 augustus 2023
2. Deze wedstrijd is voor leden van hsv. Maurits 
3. Wedstrijdtijden: van 8 tot 12 uur, waarna pauze en wegen; vervolg van de     wedstrijd om 13 uur tot 17 uur
4. Hengellengte maximaal 10 meter;  inclusief lijn maximaal 15 meter
5. Hengellengte is cuplengte
6. Alleen vaste hengel toegestaan
7. Max. 2000 gr. gebruiksklaar voer (incl. granen, zaden en pellets)
per koppel
8. Max. 1.0 liter maden en/of casters of combinatie daarvan per koppel
9. Verse de vase, tubifex, wormen, gekleurde wormen of nabootsingen hiervan  in welke vorm dan ook verboden, alsook duivenmest. Het gebruik van aardappels en voeders die schadelijke stoffen bevatten, is verboden.
10. Paling, snoek, snoekbaars tellen niet mee; karpers tot 5 kg. tellen mee
11. Tijdens de eerste weging (om 12 uur) en de tweede weging (einde   wedstrijd) dient tenminste 1 visser van het koppel aanwezig  te  zijn om de vis ter weging aan te bieden
12. Het koppel dient genoeg leefnetten bij zich te hebben. Het maximale gewicht aan gevangen vis per leefnet is 20 kg.; alle gewicht hier boven
wordt als niet gevangen beschouwd.
13. De wedstrijdcommissie kan de hoeveelheid voer controleren
14. Elke overtreding van de reglementen leidt tot uitsluiting
15. Indien nodig beslist de wedstrijdcommissie
16. Persoonlijk inschrijven en betalen in de kantine vanaf 7 januari 2023,    
tot  en met zaterdag 5 augustus 2023 sluitingstijd kantine.  Inschrijfgeld bedraagt € 30,00 per koppel
17. Er worden maximaal 18 koppels toegelaten
18. Prijzen zijn waardebonnen (1 op 2)
19.

20.
Voorafgaand aan de wedstrijd dienen leefnet en schepnet ontsmet te worden in de bak bij de kantine.
Inschrijven = betalen = meedoen; er vindt geen terugbetaling plaats van het inschrijfgeld bij niet meedoen.
21. Loting vanaf 06.30 uur in de kantine.


  terug naar jaarprogramma