Wat is er eigenlijk aan de hand?

Het gebeurt herhaaldelijk dat vrijwillige medewerkers, controleurs of bestuursleden bij controles of op- of aanmerkingen bedreigd worden door de visser.
Dat gaat dan in de trant van:
“Dadelijk ga je het water in!”
“Heb je alle tanden nog in je mond? Nog even en dan heb je ze niet meer!”   

“Ik weet wel welke auto van jou is.”  

Waarom eigenlijk?

Als bestuur begrijpen we dit niet goed.
Zij immers nemen hun fiets mee langs de vijver en zeggen dan: ik kan hem niet afsluiten.
Zij immers nemen de hond mee en zeggen dan: ik kan hem toch moeilijk alleen thuis laten.
Zij immers vissen met drie hengels, hetgeen verboden is.
Zij immers vissen zonder vergunning.
Zij immers vissen met tijgernoten.
Zij immers hebben geen onthaakmat of landingsnet bij zich.

Waar komt het dus op neer?

Er wordt momenteel door een aantal vissers behoorlijk agressief gereageerd naar de vrijwillige medewerkers van onze organisatie.
Dan komt onze vereniging bepaald niet ten goede.
Onze regels zijn opgesteld door de vereniging en de
gemeente en zijn door onze leden goedgekeurd.
Deze regels gelden gewoon voor iedereen.


Onthoud dit goed:

                        Je mag bij ons komen vissen, maar je moet niet. Als je bij ons komt vissen, 
         gelden de regels dus ook voor jou en houd je je daar dus ook aan.
                                 Wil je je niet aan onze regels houden?

Ga dan gewoon lekker ergens anders vissen. Wij vinden dat echt niet erg!!

En dus:

Vanaf vandaag worden overtredingen genoteerd door de desbetreffende vrijwilliger.
Bij geconstateerde overtredingen nemen we de volgende stappen:

1ste overtreding: waarschuwing
2de overtreding: je wordt een maand geschorst
                                         3de overtreding: je wordt geschorst tot de volgende ledenvergadering en dan      
                                                            voorgedragen 
om als lid geroyeerd te worden

Begrijp je het nog niet?

Wij gaan er als bestuur van uit dat genoemde stappen niet nodig zijn. We gaan er ook van uit de iedereen de reglementen kent en zich daaraan houdt.
Misschien ten overvloede:
Artikel 38 van het Huishoudelijk reglement zegt: bij het vaststellen van een overtreding kan de vergunning worden ingenomen

Artikel 40 zegt: door het toetreden tot deze vereniging geeft de betrokkene zonder meer te kennen dat hij de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het visreglement, het vijverreglement van de gemeente Sittard-Geleen en andere door het bestuur vastgestelde richtlijnen zal accepteren.


naar het reglement