Hengelsportvereniging Maurits
                                                                                opgericht 1926Het bestuur van de hengelsportvereniging Maurits is op zoek naar een

Secretaris.

De huidige secretaris vervult die post ter vervanging, na het vertrek van de toenmalige secretaris. Aangezien dat een ongewenste situatie is, zoekt het bestuur iemand (m/v), die de post secretaris op zich wil nemen.


Taken:
De secretaris maakt deel uit van het bestuur en heeft de volgende taken:
1. hij stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergadering op en nodigt de andere bestuursleden uit
2. hij maakt het verslag van de bestuursvergadering en stelt dit ter beschikking van de andere bestuursleden
3. hij maakt de agenda op van de algemene ledenvergadering en neemt de overige werkzaamheden daaromheen voor zijn rekening
4. hij verzorgt de verslaglegging van genoemde vergadering
5. hij vervult overige werkzaamheden, die gekoppeld zijn aan zijn functie
6. hij bewaakt mede de sfeer en de goede verstandhouding binnen de vereniging
7. hij draagt als medebestuurslid de verantwoording voor het reilen en zeilen van de vereniging.

Inwerken:
Het bestuur is van mening, dat de secretaris een ruime inwerkperiode dient te hebben. De nieuw aan te stellen secretaris loopt daartoe enige maanden mee met de huidige secretaris en wordt tijdens de algemene ledenvergadering in mei 2019 voorgedragen aan de leden als nieuw bestuurslid.
De huidige secretaris heeft een digitaal archief gebouwd, waarop verder gewerkt kan worden. Dat vergemakkelijkt de werkzaamheden aanmerkelijk.

Vergoeding:
Het bestuur stelt aan de nieuw te benoemen secretaris een bestuursvergoeding beschikbaar, bedoeld om tegemoet te komen in de kosten van b.v. telefoon, printen, vergaderbezoek. Tevens ontvangt de secretaris een gratis jaarvergunning en een bescheiden kerstpakket.

Informatie:
Meer informatie omtrent deze functie, de bestuurssamenstelling, het reilen en zeilen, de taken en meer belangrijke aspecten, zijn te krijgen in een gesprek met de voorzitter en de waarnemend secretaris.

Contact:
Indien u belangstelling heeft voor genoemde functie, kunt u contact opnemen met de voorzitter van hsv. Maurits, Leon Verjans, tel. 0621363250 of de huidige waarnemer, Wil Verdonschot, tel. 046-4514390.

           
                                               terug