Hsv Maurits verenigingsreglement
ingaande 1-1-2016

Rond de Driepoel gelden een tweetal reglementen: het verenigingsreglement van Hsv Maurits en het gemeentelijk reglement.
Hier volgt het verenigingsreglement. Wil je meteen naar het gemeentelijk reglement, klik dan hier.     
                  
Vooraf:
01. Voor het vissen bij De Driepoel is geen VISpas en/of kleine VISpas nodig
02.  In alle hieronder genoemde en niet genoemde ter zake zijnde gevallen beslist het bestuur van de vereniging bindend!

                                                      Dit reglement bevat:
                                                           * algemene bepalingen
                                                           * wat verboden is c.q. niet toegestaan
                                                           * bepalingen omtrent het voeren
                                                           * controle en overtredingen
                                                           * bepalingen over het verkeer rond de Driepoel


01.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.

12.
Algemeen:
Vissen zonder geldige vergunning van Hsv. Maurits is verboden. Dag- en  jaarvergunningen zijn te koop in de kantine, bij de controleurs als de  kantine gesloten is en bij de Caartridge Navulstation Spieringhs, Stationsplein 2 te Geleen.
De vergunning is strikt persoonlijk en kan en mag onder geen beding aan derden worden overgedragen.
Voorkom beschadigingen aan papierbakken, banken, oevers e.d.
Ontzie de op het terrein en in het water aanwezige planten en vogels.
Houd het terrein schoon: deponeer afval in de afvalbakken
Het gebruik van een deugdelijk schepnet is verplicht
Iedereen die vist met een of twee hengels met werpmolens, is verplicht een  onthaakmat te gebuiken
Gevangen vis dient onmiddellijk teruggezet te worden
Alle vis groter dan 20 cm dient geschept te worden met een deugdelijk schepnet
Het bestuur van de Hsv. Maurits kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vernielingen aan persoonlijke goederen en/of ongevallen.
Met alle vergunningen mag gevist worden met twee hengels, behalve met een dagvergunning junior. In dat geval geldt dat er gevist mag worden met 1 (een) hengel.
Er mag gevist worden tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Wat is verboden c.q. niet toegestaan?
Het is verboden vis mee naar huis te nemen.

Gebruik maken van stalen leefnetten en/of leefzakken is verboden.

aardappelen, broodkorst en tijgernoten zijn verboden;

drijvend aas is niet toegestaan;

voerboten en/of fishfinder eveneens niet.

Paraplu's zijn toegestaan, maar tenten met een vast grondzeil niet.

Nachtvissen is NOOIT toegestaan (behoudens toestemming)

Verboden is om te vissen:

met een werplood zwaarder van 30 gram

met een haakmaat groter dan nr. 8 en met meer van 1 onderlijn

met meer dan 2 hengels of met meervoudige haak

tussen de planten of anders dan vanaf de oever

anders dan op door de vereniging aangewezen en gemarkeerde plaatsen

Over het voeren
Er mag gevoerd worden met maximaal 1000 gram gebruiksklaar voer, inclusief granen en zaden. Tijdens het vissen mag men  niet meer van het genoemde gewicht in bezit hebben.

Het gebruik van een katapult is toegestaan, echter alleen om deze te gebruiken om aas naar een visplaats te schieten.

Het gebruik van gekleurde maden is verboden.
Over controle en overtredingen
Men is verplicht tegenover de daarvoor aangewezen en herkenbare personen de vergunning op eerste aanvraag te tonen.
Meld overtredingen en/of vernielingen onmiddellijk bij de controleur of bij het bestuur.
Overtredingen van de reglementen worden bestraft door het bestuur.
Houdt u aan de bepalingen van de visserijwet en overige overheids- voorschriften, regels en bepalingen van de vereniging en de aanwijzingen van de controleurs en/of het bestuur.
Bij geconstateerde overtredingen neemt het bestuur de volgende maatregelen:
* bij de eerste overtreding een waarschuwing
* bij de tweede overtreding word je een maand geschorst
* bij de derde overtreding word je geschorst tot de volgende ledenvergadering   en word je dan voorgedragen om als lid geroyeerd te worden.Verkeer rond de Driepoel

naar het gemeentelijk reglement

                             visuitzet maart 2011
Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstallingen te worden geplaatst.
Op de paden rondom de vijver is het verboden fietsen en bromfietsen aan de hand mee te voeren.
De politie kan in het hele gebied rond de Driepoel verbaliserend optreden; de vereniging kan rapporterend optreden.