Over hoe het was en hoe het is
Hoe het was
Toen in de twintiger jaren van de vorige eeuw de voormalige Staatsmijn  Maurits opstartte en vele honderden mijnwerkers aantrok, besloten een aantal beambten (dat waren leidinggevenden, hoger opgeleiden) een hengelsportvereniging op te richten. Hoewel er uit die tijd geen archief meer voorhanden is, schatten we nu dat dat rond 1926 geweest moet zijn. Aanvankelijk viste men bij de Maas of het Julianakanaal, maar al snel zochten de leden een eigen plek. Die vonden ze in het gebied rond de Driepoelen. Vreemde naam, Driepoelen! Er zijn immers maar twee poelen, plassen, zult u zeggen. Maar rond de tijd dat de naam Driepoel in de volksmond ontstond, waren er inderdaad drie aparte, losse vijvers. Pas een veertigtal jaren geleden, toen in eendrachtige samenwerking tussen de toenmalige gemeente Geleen en de hengelsportclub Maurits het gebied werd aangepakt en opgeknapt, werden twee vijvers met elkaar verbonden en ontstond het huidige complex, de thuisbasis van onze club.

Hoe het is
Met zo'n 300 seniorleden en 100 jeugdleden is de hengelsportvereniging Maurits een van de grotere verenigingen. Met een actief bestuur en een kantine als trefpunt probeert de club zijn ambitie waar te maken: mogelijkheden bieden aan liefhebbers van de hengelsport om regelmatig een visje te verschalken. En aan vis is geen gebrek in de vijver van de Driepoel: we schatten dat er zo'n 11.000 kilo vis zit, te weten o.a. snoek, paling, zeelt, brasem, voorn, baars en diverse karpersoorten. De hoeveelheid wordt naar gelang het eventuele verlies (o.a. door onze vaste bezoekers de aalscholvers) indien nodig aangevuld. In de jaren vanaf 2010 werden vele kilo's brasems, zeelt, voorns, grote en kleinere karpers uitgezet. Op 2 april 2016 werd het bestand aan karpers bijgevuld met 40 graskarpers en 40 spiegelkarpers (zie hier). In maart/april 2019 vindt weer visuitzet plaats.
 

Bent u ondanks onze prachtige locatie toch op zoek naar andere leuke vislocaties in Nederlands of Belgisch Limburg? Ze zijn te vinden op de site van     

                                                                                        

Bestuur

Natuurlijk hoort bij een zichzelf respecterende vereniging een passend bestuur, controleurs aan de vijver en een
wedstrijdcommissie. Zie daarvoor de volgende pagina's.
 
mededelingen
verleden en heden
bestuur_en_contact
lid worden
onze kantine
mooie visjes kijken?
reglementen: vooraf
wedstrijdprogramma
andere activiteiten