Visuitzet 25 februari 2022


Het was midden juli 2021. Hoogzomer, zou je verwachten. Helaas: niet dus. Langdurige regenval teisterde ons land en het aanpalende buitenland. Gevolg: beekjes raakten vol, rivieren konden het overtollige water niet meer afvoeren en een ongekende watersnoodramp was geboren. Inwoners van Zuid-Limburg, die in de buurt van eens zo lieflijk stromende beekjes zoals de Gulp en de Geul woonden, werden geconfronteerd met ongekende rampspoed.
Ook de Geleenbeek, de naaste buur van onze visvijver, stroomde vol en dat niet alleen, de beek stroomde ook over. Aangezien onze vijver ook vol raakte, ontstond een directe verbinding tussen onze vijver, de kweekvijver en de Geleenbeek. Gevolg: honderden vissen zwommen met onbekende bestemming weg uit onze vijver.
In onze kantine stond het water 30 cm hoog met als gevolg schade aan het binnenschilderwerk, stroomuitval en dus bederf van voedsel in diepvries en koelkast enz. Op bijgaande foto's de situatie zoals die was op 15 juli 2021.

Deze situatie, de onder water geraakte kantine, bleef nog enige dagen zo; de paden rond de vijver waren onbeloopbaar, behalve voor eenden en ganzen weliswaar.


Op 17 jui verscheen op onze Facebookpagina het volgende bericht: Met spoed gezocht: vrijwilligers die ons morgenvroeg willen helpen om de uitgebroken vissen zoals brasem en karper te gaan vangen in grote waterpoel die nu bij de manege ligt. We willen om 08..00 uur hiermee beginnen. Als je komt neem dan in ieder geval een degelijk schepnet mee zodat we de vissen niet nog meer kunnen verwonden.Hopelijk kunnen we op jullie steun rekenen zodat we binnenkort weer naar hartelust ons hengeltje kunnen uitgooien.
Helaas, zelfs de inzet van de vrijwilligers die waren komen opdagen, heeft niet geholpen. Lees maar:
Laatste nieuws; vanmorgen zijn we bij elkaar gekomen om acht uur met de bedoeling om de ontsnapte vissen te gaan vangen in de naast gelegen weilanden van de manege. Er was een goede opkomst van vrijwilligers die ons kwamen ondersteunen waar we heel dankbaar voor zijn. Helaas hebben we nog niets kunnen vangen omdat het water nog te hoog stond. We gaan nu bekijken om over een aantal dagen dit weer te gaan doen, we hopen dan dat het water meer gezakt is. Ook staat er nu een pomp aan het water om het overtollige water over te pompen terug de beek in. Over een nieuwe datum en tijdstip zullen we jullie zo snel mogelijk weer iets laten weten. Voor de vrijwilligers die vandaag aanwezig waren....alvast heel erg bedankt en we hopen weer op jullie te kunnen rekenen zodra er iets bekend is.


En nu dus?
Honderden vissen ontsnapt. Vissers klagen over weinig vangst. De vangsten bij wedstrijden zijn beduidend minder dan gewoon en gewenst.
Er moet dus dringend iets gebeuren!
En toen: was er het Nationaal Rampenfonds.

Citaat:

Nationaal Rampenfonds steunt Limburg na succesvolle fondsenwerving

In juli 2021 is het zuiden van Nederland, in het bijzonder de provincie Limburg, getroffen door een zware overstromingsramp. Door zware regenval zijn, evenals dat geval was in delen van Duitsland en BelgiŽ, rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor straten, huizen en andere gebouwen zijn ondergelopen. In ons land zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen, maar de ravage en schade als gevolg van de ramp waren in een aantal gevallen bijzonder ernstig. Onmiddellijk na de ramp is de Stichting Nationaal Rampenfonds een inzamelingsactie begonnen ten behoeve van de getroffenen via het bekende rekeningnummer 777. Veel burgers en bedrijven hebben een donatie verricht waardoor het NRF in een paar weken tijd over 11,5 miljoen euro beschikte om de slachtoffers tegemoet te komen en steun te verlenen aan het herstel van de schade.
Getroffen maatschappelijke organisaties (verenigingen en stichtingen op het terrein van zorg, cultuur, sport, maatschappelijk werk op tal van terreinen) wier gebouwen en bezittingen ernstige schade hadden ondervonden, konden bij het NRF een projectvoorstel indienen gericht op vergoeding van schade waarvoor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en verzekeringen geen uitkomst boden.


Hsv Maurits heeft een subsidieverzoek gericht aan het Nationaal Rampenfonds, en dat verzoek is gehonoreerd! Het NRF heeft een bedrag van € 5000 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuwe vissen, ter aanvulling van het visbestand dat door de overstroming verminderd was. En zo kon hsv. Maurits bij de firma Vandeput vis bestellen, die op 25 februari 2022 geleverd is.


In het Belgische Zonhoven beheren de gebroeders Vandeput en zonen sinds 1865 een viskwekerij, die gelegen is in het grootste vijvergebied van Belgie. In dit gebied liggen honderden vijvers met een totale oppervlakte van ongeveer 700 hectare water omringd door kilometers slootjes en beken. Hier kweekt de firma een ruim aanbod aan zoetwatervissen, die vervolgens in heel Belgie en het aangrenzende buitenland met gespecialiseerde vrachtwagens geleverd worden (zie foto hieronder).


En zo kon het gebeuren dat op 25 februari 2022 het visbestand van onze vijver aangevuld werd met brasems, zeelt, karpers in diverse maten en gewichten en F1 karpers (karpertjes). Deze laatste zijn ook met vaste hengels te vangen en hoeven dus niet per se met een werphengel gevangen te worden. Dat maakt het ook voor vaste-hengel-vissers interessant.
                                                        terug naar mededelingen